Förberedelser inför bönen

I denna genomgång lär du dig hur man gör sig redo inför bönen genom att bli ”rituellt ren”. Efter en förklaring av den teoretiska definitionen av renhet följer ett praktiskt exempel. När du har sett denna film vet du:  – vad rituell renhet är,  – vad som bryter renheten och  – hur man blir ren…

Details

Lär dig be

Denna genomgång inleds med en teoretisk del som följs av ett praktiskt exempel över hur bönen utförs. När du sett denna film vet du:  – vilka bönens pelare är,  – vad som gör bönen ogiltig  – hur man ber i praktiken. Källa: Arkān ul-Islām, Shaykh al-Jibrīn.

Details

Så blir du muslim

Islam står över nationalitet, kön och hudfärg. Vi gör inte skillnad på en muslim från Indonesien eller en muslim från New York, fattig eller rik, svart eller vit. Vad som förenar oss är vårt förhållande till Skaparen av detta Universum.

Muslim blir du genom att säga trosbekännelsen:

”Jag vittnar om att det inte finns någon gudom värdig att dyrka utom Gud
och att Muhammad är Guds sände­bud.”

Vilket på arabiska blir:

ashadu an lā ilāha illa-llāh, wa ashadu anna muhammadan rasūlu-llāh.”

(Oroa dig inte om uttalet inte blir perfekt.)

Vill du bli muslim behöver du inte registrera dig någonstans, byta namn, döpa dig eller gå till moskén.

Details