Sara: Varför jag bär slöja

Att jag bär slöja beror på flera anledningar: För det första för att det är ett påbud från Allah (Allah vill det bästa för mig) och jag vill visa min respekt inför honom. För det andra visar jag att jag respekterar mig själv och på så vis även visar respekt för andra människor. För det…

Details

En grundläggande förklaring av Koranens första kapitel al-Fâtihah

Om kapitlets namn al-Fâtihah al-Fâtihah är först av alla ting. Detta kapitel fick namnet ”Skriftens ingress” (Fâtihah ul-kitâb) på grund av att den inleds med den. Det är det första kapitlet som nedtecknas av Koranens skrivare och det första man läser av den mäktiga Skriften. Men det är inte det första som uppenbarades av Koranen.…

Details

Jag har delat bönen mellan Mig och min tjänare…

Abu Hurayra sade: Jag har hört profeten – må Guds frid och välsignelser vara över honom – säga: Gud – mäktig och sublim – har sagt: Jag [Gud] har delat bönen mellan Mig och Min tjänare i två delar. Då Min tjänare [reciterar Koranens första kapitel, al-Fâtihah, och] säger: ”Lov och pris tillkommer Gud, världarnas…

Details

Liknelsen för den fastande är en man som bär på en säck mysk

Låt oss återvända till kommentaren på Hâriths profettradition (hadîth) där profeten talar om det som kommer att rädda en från fienden [satan]: …Och [Allâh] påbjuder er fastan. Ja liknelsen för detta är en man som bär en säck med mysk i en folksamling där alla förundras över doften – för andedräkten hos någon som fastar…

Details