Guds attribut

Den organiserade mångfald och komplexitet vi ser i kosmos pekar med all önskvärd tydlighet på en formgivare med attribut. Tron på Guds existens och att tron på Hans attribut är intimt sammankopplade. Som Mahmoud R. Murad förklarar: Guds essens är namngiven med namn och kvalificerad med kvalifikationer (attribut) eftersom en essens inte kan existera utan…

Details

Ingen gud utom Gud

Allāh är den ende Sanne Gudens namn som de troende dyrkar med fullständig uppriktighet och hängivelse utan att ge deras hjärtan eller dyrkan till någon annan. Allāh säger till oss: Säg: ”Min bön och all min andakt, mitt liv och min död tillhör Gud, världarnas Herre, Han som inte har någon vid Sin sida; till detta…

Details

Fasta och nattbön under ramadan

All lovprisan tilhör Allāh och må välsignelser och frid vara över Allāhs sändebud, hans familj, hans följeslagare och dem som följer hans vägledning. Detta är en kort utläggning om förtjänsten med att fasta och be under fastemånadens nätter samt förtjänsten med att tävla om att handla gott under den. Här följer även en förklaring av…

Details

Muhammad ibn Ismâ‘îl al-Bukhârî

al-Bukhârî föddes efter jumu‘ah (den gemensamma fredagsbönen) den 13 Shawwâl 199 H./815 e.Kr. i staden Bukhâra (i nuvarande Uzbekistan). al-Bukhârîs far Ismâ‘îl var lärd inom hadîth (Profetens traditioner) även om han inte kom att återberätta många. Hans son nämner honom i at-Târîkh al-Kabîr (den utarbetade historien). Ismâ‘îl kom under sin livstid att träffa Hammâd ibn…

Details

Ibn Taymiyyah

Inledning Taqî ad-Dîn Ahmad ibn Taymiyyah al-Harrâni (661-728 h./ 1263-1328 e kr.) föddes i staden Harran i nuvarande Turkiet. Hans far var en framstående lärd man inom den hanbalitiska skolan, vilket även hans farbror och hans farfar var. När Ibn Taymiyyah var sju år gammal lämnade han med sin familj hemstaden och tog sin tillflykt…

Details

Ahmad Ibn Hanbal

AbuAbdullâh Ahmad ibn Hanbal ash-Shabâni föddes i Bagdad 780, där han växte upp som föräldralös. Han har beskrivits bland annat som ”Bagdads imam” och som ”Islams sanne shaykh, muslimernas ledare i sin tid, mästare av profettraditioner (ahâdîth) och religionens sigill.”1 Hans studier och kunnande I Bagdad studerade han lexikografi, jurisprudens (fiqh) och profettraditioner (ahadîth), men…

Details

Annica: Folk visar mig mer respekt

Jag är en 19-årig svensk tjej som nyligen konverterade till Islam. Jag tog på mig slöjan så gott som omedelbart efter det. Eftersom jag konverterade samtidigt som jag flyttade och började på universitetet vet jag inte hur mina vänner och min familj reagerar på det eftersom jag inte träffat dem efter det! Jag hade sett…

Details

Johara: Att bära slöja under en dag

Går till skolan där man får prestera mer än alla andra i klassen fastän det sägs det är demokrati, ibland får man en eller annan fråga som visar i hur stor utsträckningen av fördomar är om islam. Går till jobb och där får man höra vad man är för terrorist av patienterna och vissa av…

Details

Rabia: Vad jag tycker om min sjal

Jag kan från första början säga en sak: Att ha sjal har jag själv valt. Ingen har tvingat mig eller gett mig den iden att ha på mig den. Jag har själv kommit fram till att ha på mig den. Det kan jag bevisa genom att säga att mina äldre systrar inte har på sig…

Details

Jenny: Jag ångrar inte min sjal

Jag är en kvinna i slutet av 20-årsåldern och jag har burit slöja i ca. 4 år. Jag började att bära sjal ca. 4 månader efter att jag konverterade till islam och jag kan säga att det var en stor social press som fick mig att göra det så pass snart efter konverteringen. Jag upplevde…

Details