Ikonografi och anikonism

Reli­giös iko­no­grafi före­kom­mer i de flesta reli­gi­o­ner när avbild­ningar görs i hopp om att för­ena det mate­ri­ella med det imma­te­ri­ella, så att det abstrakta skall bli kon­kret och verk­ligt. Denna öns­kan har fått män­ni­skan till att själv skapa egna gudomar.

Details

Indonesiens matkultur

Det indonesiska köket speglar det stora utbudet som skapats av de människor som lever på de 6000 befolkade öar som utgör den moderna nationalstaten Indonesien. Det finns inte ett enda indonesiskt kök, utan snarare en mångfald av regionala kök som bildas av lokala indonesiska kulturer och utländska influenser. Det indonesiska köket speglar landets komplexa kulturella…

Details

Malaysias matkultur

Ris är som i de flesta andra länder i regionen basföda i Malaysia. Riset som äts i Malaysia är det lokala riset eller doftande ris från Thailand, dess nordliga granne. Indiskt basmatiris av hög kvalite används i vissa rätter på grund av dess långa finkorniga form, doft och delikata smak. Japanskt kort ris och är…

Details

Afghanistans matkultur

Även om afghansk mat kan variera mellan landets olika regioner så finns det flera likheter. Färsk yoghurt, koriander, vitlök, lök, vårlök, tomater, potatis och frukt är allmänt tillgängliga i alla delar av Afghanistan och används för att tillreda mat. Frukt och grönsaker, färsk och torkad, utgör en viktig del av den afghanska kosten, särskilt på…

Details

Kazakstans matkultur

Det traditionella kazakiska köket består till stor del av fårkött och hästkött samt olika mjölkprodukter. I hundratals år var kazaker herdar som vallade får, baktriska kameler och hästar. Dessa djur förlitade de sig på för transport, kläder och mat. Teknik för matlagning och framträdande ingredienser har starkt påverkats av landets nomadiska livsstil. Exempelvis syftar de…

Details

Föräldrars rättigheter

Fråga: Ädle shaykh, mina barn lyder mig inte och de utför inte ens de minsta plikterna gentemot mig eller deras mor. Detta trots att hon är gammal och har dålig syn. Vänligen, klargör för dem och ge dem råd om deras föräldrars rättigheter. Svar: Barn måste lyda deras föräldrar i vad som är gott, vara…

Details

Arvssynden

Kristna tror på ”arvssynden” då den första människan, Adam, syndade och förde denna synd vidare till hans avkomma. Följaktligen måste alla människor, även det nyfödda barnet, bära denna synd.

Details

Allah eller Gud

Många tror att vi tillber en annan Gud än kristna och judar, vilket kan bero på att vi ofta benämner Gud som Allah. Detta är dock inte korrekt då Allah helt enkelt är det arabiska ordet för den Ende Guden, som skapat människan och detta universum. Låt det stå utom allt tvivel att vi ber…

Details

En kär mormor

Fråga: Min mormor som var mig mycket kär har avlidit och jag kommer aldrig att glömma henne. Vad måste jag nu göra för henne så att jag skall kunna känna att jag gjort en liten del av vad jag är skyldig henne? Svar: Du får be för henne (och du ber då Gud den Allsmäktige…

Details

Tron på det förutbestämda

al-Qadar är Allâhs Förutbestämmelse av skeenden i enlighet med Hans förkunskap och vad som nödvändiggörs genom Hans visdom. Tron på al-qadar innefattar fyra delar Tron på att Allâh vet allting, både övergripande och i detalj, om vad som ägt rum i det föregångna, vad som sker, vad som kommer att ske i framtiden och vad…

Details