Något intressant gällande människan är hennes förmåga att kunna iaktta sina egna erfarenheter och använda retrospektiva upplevelser för att bygga sitt inre. På så vis råder det inga tvivel om att vi har en oöverträffad förmåga jämfört med andra levande arter. Men likväl är det så att även om människan når de högsta nivåerna av rikedom, hälsa och visdom är hon ändå inte garanterad ett absolut oberoende. Vi vet alla att rikedom försvinner med tiden, att vi inte blir yngre med åren och att våra intellekt till sist kan erodera i senilitet. Detta bör räcka för att bekräfta vår inneboende svaghet. Vi måste förlora något för att vinna något annat.1 En annan dödlig begränsning är vår subjektivitet och obefogade stolthet som ideligen upprätthålls inte enbart genom vår strävan efter det allra nödvändigaste utan också efter onödig lyx och sekundära behov.

Vår resa mot sanningen kräver att vi kan stiga ur vår subjektivism och se saker och ting ur ett vidare perspektiv. Stanna först på avstånd, ta en titt på skogen och gå sedan in i den för att utforska. När vi väl börjat söka efter en mening med livet närmar vi oss – vare sig vi vill det eller ej – en annan värld som kallas ”religion”. I detta vägskäl har sann religion – och då endast sann religion – potential att befria människan från en olycksbådande framtid. Men det finns först ett problem som måste lösas: om religionen förvrängts och om vetenskapen inte kan undgå empiriska fel och mänskliga tillkortakommanden, hur kan vi då finna sanningen?

Livets alla vägar

Vägen som leder mot den vita drottningens slott i Alice i underlandet.

Före vi söker efter sanningen måste vi veta var vi skall söka efter då livets vägar är många. Var och en kan leda till en viss sanning, medan andra kanske leder en oändlig sträcka framåt eller stannar vid randen av en djup mörk dal som kallas ingenstans. När Alice mötte Cheshire Cat i Alice i Underlandet, den berömda sagan skriven av Lewis Carroll, frågade hon: ”Skulle du kunna berätta vilken väg jag bör ta?”, ”Det beror på vart du vill komma?” svarade katten, ”Jag bryr mig inte speciellt mycket…” svarade Alice, ”Då spelar det ingen roll vilken väg du går”, sade katten. Denna berättelse visar hur viktigt det är att ha en riktning i livet och att detta till stor del beror på om vi som människor är individuellt och kollektivt medvetna om våra omedelbara behov och långsiktiga val. Som en dikt lyder:

Och även om du färdas många vägar;
finns det bara en väg, och det är den du väljer.

För att en sanning skall vara ultimat måste den vara allmänt tillgänglig och inte på något sätt esoterisk. Så om vi med sanning avser den grundläggande nivå av verkligheten som alla människor behöver måste den vara enkel, uppenbar och allmänt tillgänglig. Alla religioner kan ha ett visst mått av sanning och det är sanningssökarens uppgift, som det alltid varit, att finna ett sätt att leva som förenar dessa element i en sammanhängande helhet. Bara något av denna magnitud kan locka miljontals människors hjärtan från olika samhällsklasser och etniciteter. Endast en religion av sådan attraktionskraft kan bli den snabbaste växande religionen i världen. Efter detta mått finns det bara en religion som utmärker sig: islam2.

Islams spridning i västvärlden

Denna mexikanska moské visar hur islam spritts från öst till väst.

Islams inträde på den globala arenan har väckt frågan om marginaliseringen av religion i Väst3, skriver Neil Ormerod, professor i teologi och forskningsledare vid institutet för teologi, filosofi, och religiös utbildning vid Australian Catholic University. Vad är det då som har gjort att så många har antagit islam efter den 11:e september?4 Vad är det med islam som motiverar så många att ”ansluta sig till en gemenskap som är så olik det västerländska samhälle de tillhör?5 Vad vi nu bevittnar har en historisk grund för redan år 1938 förutspådde George Bernard Shaw att ”om någon religion kan styra över England, ja hela Europa, inom de närmaste hundra åren, kan det vara islam.6 Fem decennier senare bekräftade William Montgomery (1859-1921)7, den välkände historikern inom arabisk och islamisk historia, Shaws framsynthet och förutsåg vidare att ”islam är en stark utmanare till att kunna bistå med ett ramverk för framtidens religion.8

Mer än religion

Man måste från början ha i åtanke att islam inte är en religion i traditionell bemärkelse. Ordet ”religion” är enligt västerländsk och österländsk tradition inte tillräckligt för att definiera den fullständiga innebörden av islam, ordet är inte bara otillräckligt utan det reducerar dessutom islam till en nivå som en vanlig muslim inte skulle känna igen. Att tala om islam är att tala om ett fullständigt sätt att leva; ett omfattande andligt, moraliskt, rationellt, socialt, etiskt, rättsligt, rättsvetenskapligt, ekonomiskt och politiskt regelverk. Islam är inte en personlig fråga, en isolerad enhet eller ett bagage heliga riter och ritualer. Det är en universell lag som syftar till att tillfredsställa olika mänskliga behov både på en fysisk och själslig nivå.

Källor:
Dr. Ash-Shehri, Abdullah S. The Only Way Out: www.islamhouse.com, 2014. Web. 7 apr 2014.
Muhammed Knut Bernström (2000), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius

  1. En insiktsfull filosofisk reflektion över den svaga och ändliga karaktär som den mänskliga naturen är beskaffad med författade Najmuddin Attufi, en islamiskt skriftlärd under 1400-talet, när han skrev: ”En varelse som människan skapar inte sina egna handlingar eller någon annans, därför att det är väl känt att fullständig kunskap om något är en nödvändig följd av att ha skapat den. Om människan verkligen hade skapat sina egna handlingar skulle hon, till exempel, ha känt till alla detaljer om dem i form av kvantitet, kvalitet och syfte. Men denna koralens håller inte då vi tydligt kan se att människor talar ovetandes om antalet bokstäver och ord samt strukturella och semantiska egenskaper, och hon kan gå ovetandes om antalet steg och exakt var hon kommer att sluta gå.” (Attufi, Najmuddin (2002) Al-Isharaat Al-Ilahiyyah, vol. 3, s. 360). []
  2. I sin bästsäljare, The Clash of Civilizations, uppskattar professor Samuel Huntington att fram till år 2025 kommer islam att ”stå för cirka 30 procent av världens befolkning.” Han konstaterar också att ”andelen muslimer i världen kommer att fortsätta öka dramatiskt” (Huntington, S. (2003) The Clash of Civilizations, New York, s. 65-66). Nicholas D. Kristof skriver i The New York Times: ”Islam verkar i procent vara den snabbast växande stora religionen i världen idag” (oktober 15, 2006). The Telegraph rapporterar att ”den snabbast växande religion är islam” (December 25, 2005). The Times säger även: ”Muslimer är den snabbast växande gruppen av Europas befolkning.” (18 oktober, 2003). []
  3. Ormerod, Neil (2007) In Defense of Natural Theology: Bringing God into the Public Realm, Irish Theological Quarterly; 72; 227. []
  4. Vissa analytiker menar att ”kampen mot terrorism” har medfört att antalet konvertiter har ökat (The New York Times, 19 juli, 2004). []
  5. Lang, Jeffery (1997) Even Angles Ask, s. 137. []
  6. The Genuine Islam, V.1, 1936. Shaw var en världsberömd irländsk kritiker och dramatiker, född 1856 och död 1950. []
  7. Islam and Christianity Today, London, 1983, s. 11. []
  8. Detta står i stark kontrast till Samuel M. Zwemer påstående från 1916 att ”islam är en döende religion” och att ”redan från början hade den dödens bakterier” och att ”varken Koranen eller dess profet besitter karraktärsdrag för att kunna bli bestående”. (Samuel M. Zwemer (1916) The Disintegration of Islam, New York, s. 7). []