Det finns många kulter, religioner och filosofier som påstår sig följa den rätta vägen eller utgöra den sanna vägen till Gud så hur skall man kunna avgöra vem som har rätt – eller har alla rätt? En metod för att finns svaret är att skala av de ytliga skillnaderna och identifiera det centrala föremålet för dyrkan. Osanna religioner har alla något gemensamt i fråga om Gud; antingen påstår de att alla människor är gudar, att vissa människor är gudar, att naturen är Gud eller att Gud är ett mänskligt påhitt.

Vi kan därmed hävda att osanna religioners budskap är att Gud kan dyrkas i form av Hans skapelse. Osanna religioner manar människan till att dyrka skapelsen genom att kalla skapelsen, eller någon del av den, för Gud. Profeten Jesus bjöd in de som följde honom till att dyrka Gud, men de som idag menar att de följer Jesus kallar människor till att dyrka honom med påståendet att han är Gud.

Buddha var en reformator som införde vissa mått av humanism i den indiska religionen. Han påstod sig inte vara Gud och han menade heller inte att de som följde honom skulle dyrka honom. I dag finner vi dock att de flesta buddhister utanför Indien har gjort honom till Gud och att de nedfaller inför avbilder som liknar honom.

Genom att använda denna metod för att identifiera det centrala föremålet för dyrkan kan vi med enkelhet känna igen osanna religioner. I Koranen säger Gud:

Vad ni dyrkar vid sidan av Honom är ingenting annat än namn som ni har tänkt ut, ni och era förfäder, Gud har inte gett er tillstånd till detta. Ingen dömer utom Gud; Han befaller er att dyrka Honom ensam. Detta är den evigt sanna tron, men de flesta människor har ingen kunskap [om detta].1

Det kan sägas att alla religioner lär ut goda saker, så vad spelar det då för roll vilken religion vi följer? Svaret är att osanna religioner lär ut det allra ondaste: att dyrka skapelsen. Dyrkan av skapelsen är den största synd som människan kan begå då det motsäger sig hela syftet med skapelsen. Människan har skapats enbart för att dyrka Gud, vilket tydligt förklaras i Koranen:

Jag har skapat de osynliga väsenden och människorna enbart för att de skall [känna Mig och] dyrka Mig.2

Ett exmpel där ett träd (skapelsen) dyrkas istället för dess skapare (Gud).

Följaktligen är dyrkan av skapelsen den enda oförlåtliga synden. Den som dör med avgudadyrkan har förseglat sitt öde i nästa liv. Detta är inte en valmöjlighet utan ett faktum som Gud har uppenbarat:

Gud förlåter inte dem som sätter medhjälpare vid Hans sida, men Han förlåter den Han vill hans mindre synder; den som sätter medhjälpare vid Hans sida har sannerligen gjort sig skyldig till en oerhörd synd.3

Gud förlåter inte dem som sätter medhjälpare vid Hans sida, men Han förlåter den Han vill hans mindre synder; den som sätter medhjälpare vid Guds sida har drivit synden till dess yttersta gräns.4

Källor:
Bilal Philips, The True Religion of God. www.bilalphilips.com
Muhammed Knut Bernström (2000), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius

  1. Koranen 12:40 []
  2. Koranen 51:56 []
  3. Koranen 4:48 []
  4. Koranen 4:116 []