Fråga: För ungefär fyra veckor sedan träffade jag en arab som praktiserar islam. Han sade att han var intresserad av mig och att han ville leva med mig. För att detta skulle vara giltigt ville han att vi skulle ingå ett ”temporärt äktenskap”. Jag har letat och letat efter en förklaring till detta ”temporära äktenskap”. Jag älskar verkligen denne man och skulle vilja gifta mig med honom, men utefter vad jag har läst förstår jag att vi redan är gifta. Jag är mycket förbryllad och skulle vilja få detta förklarat.

Svar: All lovpris tillkommer Gud.

Inom islam finns inga ”temporära äktenskap”. I alla fall inte utöver vad de som följer villfarelse har fört in i religionen, som tron att det finns något som kallas mut`ah, vilket är en form av ”temporärt äktenskap”. Denna äktenskapsform är dock struken och inte en del av islamisk lag.

Du bör vara försiktig med sådant folk och inte låta dina känslor ta överhand. Följ istället vad som är sanning.

Och Gud vet bäst.

Källa:
Muhammad Sālih al-Munajjid, Temporary Marriage. www.islam-qa.com