Fråga: Vi har i dessa tider hört talas om vad som leder till dispyt och förvåning. Somliga säger: ”Vi ogillar att våra fruar föder döttrar.” Någon har sagt till sin fru: ”Vid Gud, om du föder en dotter kommer jag skilja mig från dig!” Vi svär oss fria från dem. Man kan se kvinnor i djup förtvivlan på grund av detta. Vad bör kvinnor göra? Har ni något råd?

Svar: Jag tror att det som denne broder beskriver är mycket sällsynt och jag tror inte någons okunnighet kan nå den nivå att han hotar sin fru med skilsmässa om hon föder en flicka /…/

Det råder inga tvivel om att hata döttrar är en sed från tiden före islam och att det är att ogilla Guds förordning och dekret.

En man vet inte, det kan vara så att en dotter är bättre för honom än många söner. Hur många döttrar har inte blivit välsignelser för deras fäder i deras liv när de gått bort? Och hur många söner har inte blivit en olycka och prövning för deras fäder i detta liv och inte fört med sig något nyttigt efter deras död?

Källor:
Muhammad bin `Abdul-`Aziz al-Musnad (1422), Fatāwa Islamiyah. Libanon: Maktaba Dār us-Salām. ISBN saknas
Muhammed Knut Bernström (2000), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius