En moské är ett hus för bön och en plats för nedfallan. Det är en byggnad konstruerad och byggd speciellt för dyrkan av Gud i vilken muslimer står skuldra vid skuldra förenade i deras kärlek till Gud och deras vilja att behaga Honom.

Under den islamiska historien har moskén utgjort samhällets centrum som städer byggdes runt. Numera, särskilt i muslimska länder, återfinns en moské i nästan varje gathörn, vilket gör det enkelt för muslimer att delta i de fem dagliga bönerna. I västvärlden är moskéerna integrerade delar av islamiska center som också ofta innehåller avdelningar för undervisning och gemenskap.

Moskéer finns i alla former och storlekar och skiljer sig från region till region baserat på den muslimska befolkningens antal och arkitektoniska kultur. Muslimer har förr liksom nu utnyttjat lokala hantverkare och arkitekter för att skapa vackra och magnifika moskéer.

Det finns dock vissa funktioner som är gemensamma för alla moskéer. Varje moské har en mihrab, en nisch i väggen som anger böneriktningen mot Mecka. De flesta moskéer har också en minbar (eller predikstol) från vilken den person som håller fredagspredikan kan tala. En annan vanlig funktion är minareter som är höga torn som används för att kalla församlingen till bön. Minareter är mycket framträdande och kanske den symbol som främst förknippas med moskéer.

En moské tar ofta formen av ett platt tak som stöds av kolumner eller ett system av horisontella balkar stödda av dörrfoder. I andra vanliga moské-konstruktioner består taket av en stor kupol upprest på svicklar1. Det finns vanligtvis åtskilda böneplatser med separata ingångar för män och kvinnor.

Det finns aldrig bilder av något levande eller statyer då det enligt islam inte är tillåtet att förvara eller visa avbilder av levande ting. Ibland är de inre väggarna i moskén dekorerade med verser från Koranen, kalligrafi eller med mer intrikata geometriska mönster. Mönstren utgörs av en mängd olika material som mosaik, stuck, sten, keramik och trä. De mest klassiska mönstret kallas arabesk, och tar form av ett runt rutnät i vilket cirklar och stjärnor är framträdande former. Mönstren kan vara både två- och tredimensionella.

Ofta är moskéerna, även i mycket varma länder, en lugn och sval fristad. När man går in i en moské lämnar man en del av den materiella världen bakom sig.

Män förväntas be de fem dagliga bönerna i moskén med församlingen och även om kvinnor är välkomna att be i moskén är det mer lovvärt för dem att be i hemmet.

Muslimer får be var som helst med undantag av orena platser som toaletter eller på gravplatser. Profeten Muhammed, må Guds frid och välsignelser vara över honom, sade: ”Hela jorden har gjorts till en moské för mig.2

Masjid är det arabiska ordet för moské. Medan termen moské har kommit att betyda en byggnad avsedd för bön har ordet masjid behållit flera betydelser. Tolkat bokstavligt betyder masjid ”plats för nedfallan”. Det arabiska ordet kommer från roten ”sa-ja-da” som betyder ”att buga”. När pannan vidrör marken är den bedjande närmast Gud. Bönen upprättar en förbindelse mellan den troende och Gud och nedfallandet symboliserar denna fullständiga underkastelse.

Många har felaktigt påstått att ordet moské inte är en översättning av ordet masjid. De hävdar att ordet moské härstammar från ordet mygga (mosquito) och tillskriver det till drottningen Isabella och kung Ferdinand som regerade i Spanien under 1500-talet. Men orden moské och mygga (mosquito) är ej relaterade.

Ordet ”moské” fördes in i det engelska språket under sent 1400-tal eller tidigt 1500-tal från det franska ordet mosquée som i sin tur kommer från det gammelfranskans mousquaie. Franskan har i sin tur hämtat ordet från italienskans moschea. Italienarna fick det antingen direkt från det arabiska ordet masjid eller från gammelspanskans mesquita.3 Sålunda kan vi se att översättningen av det arabiska ordet masjid till engelska blir mosque.

  1. Svicklar är ett islamiskt bidrag till arkitekturen som gör det möjligt att släppa ut ett cirkulär kupol över ett fyrkantigt rum, eller en elliptisk kupol över ett rektangulärt rum []
  2. Sahih Al-Bukhari []
  3. The American Heritage Dictionary of the English Language, Fourth Edition; © 2000 Houghton Mifflin Company Online Etymology Dictionary http://www.etymonline.com/m8etym.htm []