Skip to main content

Jan Malm­sjö föd­des i Lund och bodde sina förs­ta år i Trelle­borg men fly­t­tade snart till Malmö som var staden han fort­sät­tningsvis kom att växa upp i. Han är son till frisörmästaren/maskören och artis­ten Fritz Malm­sjö (1909–82) och artis­ten Annie Malm­sjö, född Ols­son (1910–62). Dessa utgjorde dans– och var­ité­paret “Fritzi” och var bland annat verk­sam­ma vid Hip­po­dromteatern i Malmö, där sonen ofta till­bringade sin tid med egna teaterövningar bakom scen och debuter­ade på scen vid nio års ålder i operetten Franzie. Året efter spelade han där en något större roll i Kys­ka Susan­na. 1944 gjorde han debut på den då nybyg­g­da Malmö stad­steater. Han kom 1950 in på Dra­matens elevsko­la, i sam­ma kull som bland annat Mar­garetha Krook, Jan-Olof Strand­berg och Allan Edwall.

Käl­la: Wikipedia