Enligt islam är allt skadligt eller vars skadliga inverkan överstiger nyttan förbjudet. Därmed skulle alkohol vara förbjudet även om det inte funnits ett tydligt förbud i Koranen eller i utsagorna från profeten (över honom vare Guds frid och välsignelser). Alkohol har sedan urminnes tider varit ett problem och forsätter skörda otaliga liv än idag. Statistik som visar ständigt ökande kriminalitet, psykisk ohälsa och äktenskapsproblem världen över vittnar om alkoholens destruktiva inverkan.

Alkoholen dämpar hjärnans hämmande funktion vilket är anledningen till att den onyktre ofta beter sig på ett sätt som denne inte brukar göra. Den onyktre får problem med motoriken och därmed svårt att gå och tala. Även om man bara är onykter en endaste gång, men då gör något dumdristigt, kan den händelsen följa en livet ut.

Då miljoner människor dör varje år efter att ha druckit alkohol finns det flera medicinska anledningar till att det är förbjudet. Några alkoholrelaterade sjukdomar är:

  1. Skrumplever
  2. Levercancer
  3. Refluxesofagit, kronisk gastrit och bukspottkörtelinflammation
  4. Kardiomyopati, hypertoni och hjärtinfarkt
  5. Stroke
  6. Neuropati och olika former av atrofi
  7. Endokrina störningar
  8. Anemi, gulsot och trombocyt
  9. Bröstinfektioner, lunginflammation och lungemfysem

Många påstår att de inte tar fler än ett till två glas och att de kan behärska sig utan att berusas. Studier har dock visat att alla alkoholister började dricka enbart för det sociala umgänget. Ingen har från början avsikt att bli alkoholist utan detta är något som sker under resans gång.

Gud har i Sin oändliga visdom förbjudit alkohol i syfte att bevara både människan och det samhälle hon lever i och därav är konsumtion av alkohol förbjudet enligt islam.

Det kan vara på sin plats att nämna att när vi avhåller oss från att göra vad Gud förbjudit gör vi inte det främst på grund av de skadliga effekterna utan för att Gud har förbjudit det. Avsikten är att lyda Guds befallningar i denna värld och gynnas därigenom.

Källa:
al-Djumah Magazine. Discover Islam: www.islamhouse.com, 2014. Web. 7 apr 2014.