Skip to main content

Lär dig hur man gör sig redo inför bönen genom att bli “rit­uellt ren”. Efter en förk­lar­ing av den teo­retiska def­i­n­i­tio­nen av ren­het (ṭahārah) föl­jer ett prak­tiskt exempel.

När du har sett den­na film vet du:

  • vad rit­uell ren­het är,
  • vad som bry­ter ren­heten och
  • hur man blir ren på nytt.

Käl­la: Arkān ul-Islām, Shaykh al-Jibrīn.