I denna genomgång lär du dig hur man gör sig redo inför bönen genom att bli ”rituellt ren”. Genomgången börjar med en teoretisk beskrivning av vad renhet är och fortsätter därpå med ett praktiskt exempel.

När du har sett denna film skall du veta:

  1. vad rituell renhet är,
  2. vad som bryter den rituella renheten och
  3. hur man blir ren på nytt.

Källa:
Arkān ul-Islām, Shaykh Ibn `Abdur-Rahmān al-Jibrīn.