Fråga: Hur kan vi förlika att doktorer kan ta reda på om fostret är en flicka eller pojke med versen: “som vet vad som ligger gömt i moderlivet.1 med det som har återberättats i Tafsīr Ibn Jarīr från Mujāhid om en man som frågade profeten – över honom vare Guds frid och välsignelser – vad hans fru skulle föda och Gud då uppenbarade denna vers? Och det som har återberättats från Qutādah? Finns det någon annan vers eller profettradition om detta som är mer specifik?

Svar: All lovpris tillhör Gud. Innan jag diskuterar denna fråga skulle jag vilja klargöra att ett tydligt uttalande i Koranen aldrig kan motsäga verkligheten. Ser det ut som att verkligheten motsägs beror det antingen på att det som vi tror är verklighet i själva verket är ett grundlöst påstående, eller att texten i Koranen inte motsäger sig denna verklighet på ett klart och definitivt sätt. Tydliga påståenden i Koranen och verkligheten är båda definitiva faktum, och två definitiva faktum kan aldrig motsäga sig varandra.

Därmed kan det sägas att doktorer i dag har möjlighet att genom precisa instrument upptäcka om det som finns i kvinnans sköte är en pojke eller flicka. Om det som sägs inte är sant finns ingen poäng i att diskutera det. Om det är sant motsäger det sig inte denna vers då den hänvisar till en fråga som rör det som är dolt för människor. “Det dolda” i fråga om fostret gäller fem frågor som enbart Gud har vetskap om:

  1. Hur länge barnet kommer att vara i moderns sköte,
  2. barnets liv,
  3. barnets handlingar,
  4. barnets levebröd,
  5. om barnet är dömt [till Helvetet] eller välsignat [till Paradiset]
  6. och – före det är fullt utvecklat – om det kommer att vara en pojke eller flicka.

När det har formats fullt ut är kunskapen om det är en pojke eller en flicka inte längre något som rör det som är dolt för människor, när det har formats fullt ut är det en fråga för den synliga världen. Däremot stannar det kvar i tre lager av mörker och om de förflyttas skulle dess kön komma till kännedom. Det är inte långsökt att tro att det bland de ting som Gud har skapat finns kraftfulla strålar [ultraljud] som kan tränga genom dessa tre lager av mörker, så att det blir tydligt om fostret är en pojke eller flicka. Denna vers hänvisar inte tydligt till vetskapen om fostret är en pojke eller flicka, likaså gör inte profetens – över honom vare Guds frid och välsignelser – sunnah det…

Källor:
Majmū’ Fatāwa wa Rasā’il Fadīlat al-shaykh Muhammad ibn Sālih al-‘Uthaymīn, volym 1, 68-70; Muhammed Knut Bernström (1421), Koranens budskap. Simrishamn: Proprius. ISBN 91-7118-887-8

Fotnoter:
  1. Koranen 31:24 []