Tafsir av Koranen

Om du frågar vilken som är den bästa tolkningsmetoden (tafsîr) blir svaret att den bästa metoden för att förklara Koranen, är att förklara den genom Koranen. För det som förklaras flyktigt på ett ställe, förklaras mer detaljerat i andra verser. Om detta inte hjälper bör du vända dig till sunnahn vilket är profetens (sallallaahu `alayhi…

Details

Slöjan i Koranen

Att kvinnan enligt Koranen bär slöja kan tyckas vara trivialt, i synnerhet i dagens västerländska samhälle, men islam tilldelar denna slöja både moraliska och laga betydelser. Islam har definierat män och kvinnors roller genom att tilldela plikter och rättigheter till varje kön. Syftet med detta är att upprätthålla en balans i samhället. När män och…

Details

Guds attribut

Den organiserade mångfald och komplexitet vi ser i kosmos pekar med all önskvärd tydlighet på en formgivare med attribut. Tron på Guds existens och att tron på Hans attribut är intimt sammankopplade. Som Mahmoud R. Murad förklarar: Guds essens är namngiven med namn och kvalificerad med kvalifikationer (attribut) eftersom en essens inte kan existera utan…

Details

Ingen gud utom Gud

Allāh är den ende Sanne Gudens namn som de troende dyrkar med fullständig uppriktighet och hängivelse utan att ge deras hjärtan eller dyrkan till någon annan. Allāh säger till oss: Säg: ”Min bön och all min andakt, mitt liv och min död tillhör Gud, världarnas Herre, Han som inte har någon vid Sin sida; till detta…

Details

Fasta och nattbön under ramadan

All lovprisan tilhör Allāh och må välsignelser och frid vara över Allāhs sändebud, hans familj, hans följeslagare och dem som följer hans vägledning. Detta är en kort utläggning om förtjänsten med att fasta och be under fastemånadens nätter samt förtjänsten med att tävla om att handla gott under den. Här följer även en förklaring av…

Details

Muhammad ibn Ismâ‘îl al-Bukhârî

al-Bukhârî föddes efter jumu‘ah (den gemensamma fredagsbönen) den 13 Shawwâl 199 H./815 e.Kr. i staden Bukhâra (i nuvarande Uzbekistan). al-Bukhârîs far Ismâ‘îl var lärd inom hadîth (Profetens traditioner) även om han inte kom att återberätta många. Hans son nämner honom i at-Târîkh al-Kabîr (den utarbetade historien). Ismâ‘îl kom under sin livstid att träffa Hammâd ibn…

Details

Ibn Taymiyyah

Inledning Taqî ad-Dîn Ahmad ibn Taymiyyah al-Harrâni (661-728 h./ 1263-1328 e kr.) föddes i staden Harran i nuvarande Turkiet. Hans far var en framstående lärd man inom den hanbalitiska skolan, vilket även hans farbror och hans farfar var. När Ibn Taymiyyah var sju år gammal lämnade han med sin familj hemstaden och tog sin tillflykt…

Details

Ahmad Ibn Hanbal

AbuAbdullâh Ahmad ibn Hanbal ash-Shabâni föddes i Bagdad 780, där han växte upp som föräldralös. Han har beskrivits bland annat som ”Bagdads imam” och som ”Islams sanne shaykh, muslimernas ledare i sin tid, mästare av profettraditioner (ahâdîth) och religionens sigill.”1 Hans studier och kunnande I Bagdad studerade han lexikografi, jurisprudens (fiqh) och profettraditioner (ahadîth), men…

Details

Annica: Folk visar mig mer respekt

Jag är en 19-årig svensk tjej som nyligen konverterade till Islam. Jag tog på mig slöjan så gott som omedelbart efter det. Eftersom jag konverterade samtidigt som jag flyttade och började på universitetet vet jag inte hur mina vänner och min familj reagerar på det eftersom jag inte träffat dem efter det! Jag hade sett…

Details

Johara: Att bära slöja under en dag

Går till skolan där man får prestera mer än alla andra i klassen fastän det sägs det är demokrati, ibland får man en eller annan fråga som visar i hur stor utsträckningen av fördomar är om islam. Går till jobb och där får man höra vad man är för terrorist av patienterna och vissa av…

Details