Antropomor­fism

Tanken om ett Högsta Väsen har emellanåt fått lida av vanställningar när antropomorfism1 smugit sig in i religionernas urkunder och trosläror. Detta har varit ett fruktlöst försök till att förmänskliga Gud i syfte att göra Honom mer tillgänglig och relevant. Ett första exempel är judendomen, där Gud förvisso fortfarande är en, men där sättet att…

Details

Hinduismens gudar

Enligt hinduismen visar sig Brahmans attribut som olika gudar. Skapandet blir en skapargud, Brahman. Bevarandet blir en gud som bevarar, Vishnu. Förstörelsen blir en gud som förstör, Siva. Den mest omtyckte, Vishnu, anses ha reinkarnerats bland människor vid ett flertal tillfällen, en reinkarnation som på sanskrit kallas för avatar, vilket betyder nedstigande. Detta ger en…

Details

Hinduismens kastsystem

Enligt hinduismen är skapelsen också Gud. Det finns ingen skillnad mellan Skaparen och skapelse. Hinduer menar att allt levande har en själ, ātman, och att denna själ är Gud, Brahman. Följaktligen är den hinduistiska trons essens att ātman och Brahman är en och samma; med andra ord är människan gudomlig. Det hinduiska samhället är indelat…

Details

Karma

Människan är till sin natur begränsad. Hon föds och hon dör. Detta är egenskaper som inte kan tillskrivas Gud då de skulle likställa Honom med Hans skapelse. Således har Gud inte blivit, och kommer aldrig, att bli människa. Samtidigt kan människan heller aldrig bli Gud. Det skapade kan inte bli dess egen skapare. En gång…

Details

Existensialism

Somliga har menat att människan har tillkommit av en slump utan en Skapare. Ledande existentialister som Jean-Paul Sartre (1905-1980) och Albert Camus (1913-1960) lärde det absurda och meningslösa i livet och varje handlande, vilket är en åsikt som Nobel-pristagaren (1976) Jacques Monod också har lagt fram: Människan vet i slutändan att hon är ensam i…

Details

Barns rättigheter

Fråga: Får en moder behandla ett av hennes barn eller barnbarn på ett bättre sätt än de andra även om de behandlar henne själv likadant? Svar: Föräldern måste behandla dem lika utan att ge någon företräde i form av pengar eller gåvor. Anledningen till detta är ett uttalande från profeten – över honom vare Guds…

Details

Ikonografi och anikonism

Reli­giös iko­no­grafi före­kom­mer i de flesta reli­gi­o­ner när avbild­ningar görs i hopp om att för­ena det mate­ri­ella med det imma­te­ri­ella, så att det abstrakta skall bli kon­kret och verk­ligt. Denna öns­kan har fått män­ni­skan till att själv skapa egna gudomar.

Details

Indonesiens matkultur

Det indonesiska köket speglar det stora utbudet som skapats av de människor som lever på de 6000 befolkade öar som utgör den moderna nationalstaten Indonesien. Det finns inte ett enda indonesiskt kök, utan snarare en mångfald av regionala kök som bildas av lokala indonesiska kulturer och utländska influenser. Det indonesiska köket speglar landets komplexa kulturella…

Details

Malaysias matkultur

Ris är som i de flesta andra länder i regionen basföda i Malaysia. Riset som äts i Malaysia är det lokala riset eller doftande ris från Thailand, dess nordliga granne. Indiskt basmatiris av hög kvalite används i vissa rätter på grund av dess långa finkorniga form, doft och delikata smak. Japanskt kort ris och är…

Details

Afghanistans matkultur

Även om afghansk mat kan variera mellan landets olika regioner så finns det flera likheter. Färsk yoghurt, koriander, vitlök, lök, vårlök, tomater, potatis och frukt är allmänt tillgängliga i alla delar av Afghanistan och används för att tillreda mat. Frukt och grönsaker, färsk och torkad, utgör en viktig del av den afghanska kosten, särskilt på…

Details