Meningen med livet

Människan upphör aldrig att grubbla över livets mening och sin egen existens och då hon begåvats med den unika förmågan att kunna resonera är det också förståeligt att hon ställer dessa frågor. Förvånande nog har denna vana att ifrågasätta kommit att gälla alla människor då alla folkslag oberoende av tid och plats har utvecklat en…

Details

Sömnbrist

Det kanske kan tyckas märkligt att författa en hel artikel om sömn. Men tänk på det. En genomsnittsindivid tillbringar ungefär åtta timmar av dygnets tjugofyra sovandes vilket är är en tredjedel av en livstid. Flera av vår tids moderna sjukdomar som stress, utbrändhet och fetma kan i viss mån dessutom ”behandlas” eller dämpas om sömnen är av god kvalitet.

Details

Personlig utveckling

När vi gör något gång på gång utvecklas det till en vana och handlingen blir till en del av vår identitet. När någon strävar efter att vara ärlig genom att medvetet och konsekvent välja att tala sanning blir ärlighet ett karaktärsdrag. För ärliga människor är ärlighet en vana. Men detta motsäger inte att ärlighet är en handling av dyrkan och from hängivenhet.

Details

Mångudemyten

Kritiker av islam menar att Allah är en omtolkning av en gammal arabisk mångud. Denna förvrängning av Allah kombineras ofta med påståenden om att profeten Muhammed (må Guds frid och välsignelser vara med honom) återupprättade denna gudom för att göra den till islams fokalpunkt. Dessa båda påståenden är dock felaktiga, vilket kommer att klargöras i denna text.

Details
Planeter i solsystemet

Planeterna i solsystemet

I Koranen berättar Josef för hans far om en dröm i vilken han ser elva planeter samt solen och månen nedfalla inför honom. Vissa muslimer har nyligen föreslagit att detta är ett bevis för att det enligt islam finns elva planeter i solsystemet. Detta särskilt efter den senaste upptäckten av Eris och den Astronomiska Unionens kunngörande att det i solsystem finns åtta planeter och tre dvärgplaneter. I denna artikel kommer vi att diskutera detta påstående.

Details

Celler och stjärnor

Människan placerar sig ofta själva ofta i händelsernas centrum med näsan högt i vädret. Men om hon skulle betrakta den magnifika skapelse som omger henne borde hon istället känna ödmjukhet. Betraktar hon både sin egen kropp och den värld som hon lever i kommer hon att finna sig själv bland biljoner celler och stjärnor. I de celler som hennes kropp är byggd av och under den gigantiska stjärnhimmel som hon lever under finns tecken att reflektera över.

Details

Balans i strävan efter god hälsa

Profeten Muhammeds (över honom vare Guds frid och välsignelser) traditioner lär oss att vårda en god hälsa och inse dess verkliga värde som en av Guds otaliga gåvor. Islams helhetssyn på hälsa innebär att vi skall behandla våra kroppar på ett respektfullt sätt och nära dem inte bara med tro utan också med näringsrik mat.

Details

Existens

En materialist kan inte förneka att människan är skapt av en komponent som är fysisk och en som är immateriell: själen. En materialistisk lära kan enbart beröra människans fysiska existens. Den kan inte göra något för att vara den inre delen behjälplig, vilket lämnar ett stort tomrum inom människan.

Details

Ett liv utan religion

Världen har blivit materialistisk. Det menas att vetenskap har erövrat naturen och att religion inte längre behövs. Friedrich Nietzsche (1844-1900) har till och med påstått att ”Gud är död.

Men religionen har inte försvunnit och vetenskapen har själv försökt avgöra varför religion och Gudstro fortfarande lever vidare.

Details

Religionernas olika namn

Exempel på religioner som har namngivits i efterhand är kristendomen som namngavs efter Jesus Kristus, buddhismen som fått sitt namn efter Gautama Buddha, konfucianismen efter Konfucius, marxismen efter Karl Marx, judendomen efter stammen Juda och hinduismen efter Hindus. Islam är den religion som gavs till den första människan – profeten Adam – och det är…

Details