Orsak och verkan i vården

Fråga: I en artikel publicerad i ett magasin har jag läst följande: Vilket har förklarats tidigare råder det inga tvivel om att desto bättre medicinsk vård blir, desto färre blir antalet dödsfall och att populationen ökar. Även om medicinsk vård är ett effektivt verktyg för att uppnå fysisk hälsa och bekämpa sjukdomar ändrar det inte…

Details

Avgöra barnets kön

Fråga: Hur kan vi förlika att doktorer kan ta reda på om fostret är en flicka eller pojke med versen: “som vet vad som ligger gömt i moderlivet.”1 med det som har återberättats i Tafsīr Ibn Jarīr från Mujāhid om en man som frågade profeten – över honom vare Guds frid och välsignelser – vad…

Details

Pandoras ask

Enligt grekisk mytologi visade Prometheus inte någon vördnad inför gudarna och han förlöjligade Zeus. Det var han som stal elden från dem så att mänskligheten skulle kunna dra nytta av dess värme. Människan hade hindrats elden och stod inte i makt till att kunna påverka sitt eget tillstånd. Utan elden kunde hon inte tillverka de…

Details

Kultur som undervärderar vetenskap

Vid ett tillfälle då jag talade med några ungdomar om den utveckling av teknologi och information vi ser idag ställde någon i publiken en överraskande fråga. Han sade: ”Är materiell, teknisk, industriell och annan världslig vetenskap nödvändiga inom islam? Är studier av detta något som för en närmare Gud?” Sättet som han ställde frågan på…

Details

Ömsesidig kärlek

Ett äktenskap är som bäst i början när känslorna är starka och lätta att livnära i en tid fylld av romantik. Denna romantik avtar dock över tid och även den kärlek och tilldragelse som maken och makan känner inför varandra kan falna. Deras liv tillsammans blir till rutin och vardag. Tilldragelsen kan lätt ersättas med…

Details

Fastans historiska anknytning

På svenska betyder ”fasta” att frivilligt avstå från all eller viss mat som ett iakttagande av en helig dag eller som ett tecken på sorg eller ånger. Denna praxis återfinns i de flesta stora världsreligioner. I hinduismen kallas fastan på sanskrit för upavaasa. Fromma hinduer fastar vid speciella tillfällen som ett tecken på respekt för deras personliga gudar eller som en del av en botgöring. De flesta fromma indianer fastar regelbundet eller vid speciella tillfällen som vid festivaler.

Details
islam

En levande planet

Jorden är en levande planet bestående av många komplexa men likväl perfekt fungerande system. Jämfört med andra planeter är det uppenbart att jorden på alla tänkbara sätt är utformad för att vi skall kunna leva på den. Byggd på en delikat balans sjuder minsta lilla yta av denna planet av liv, från högsta himmel till lägsta jord. Även om man enbart studerar ett fåtal av dessa miljontals känsliga system är det tillräckligt för att visa att den värld vi lever i är speciellt utformad för oss.

Details

En ökenbo kom vandrandes för att ställa en fråga

Religion är en del av människans inre natur. Gud har skapat det religiösa medvetandet som en integrerad del av varje människa. Innerst erkänner vi alla vissa grundläggande moraliska värderingar, och på så sätt blir dessa universella värderingar. Den som förvärvar kunskap om religionen kommer att upptäcka något om sitt inre, något som alltid har funnits där.

Details