Rabia: Vad jag tycker om min sjal

Jag kan från första början säga en sak: Att ha sjal har jag själv valt. Ingen har tvingat mig eller gett mig den iden att ha på mig den. Jag har själv kommit fram till att ha på mig den. Det kan jag bevisa genom att säga att mina äldre systrar inte har på sig…

Details

Jenny: Jag ångrar inte min sjal

Jag är en kvinna i slutet av 20-årsåldern och jag har burit slöja i ca. 4 år. Jag började att bära sjal ca. 4 månader efter att jag konverterade till islam och jag kan säga att det var en stor social press som fick mig att göra det så pass snart efter konverteringen. Jag upplevde…

Details

Sara: Varför jag bär slöja

Att jag bär slöja beror på flera anledningar: För det första för att det är ett påbud från Allah (Allah vill det bästa för mig) och jag vill visa min respekt inför honom. För det andra visar jag att jag respekterar mig själv och på så vis även visar respekt för andra människor. För det…

Details

En grundläggande förklaring av Koranens första kapitel al-Fâtihah

Om kapitlets namn al-Fâtihah al-Fâtihah är först av alla ting. Detta kapitel fick namnet ”Skriftens ingress” (Fâtihah ul-kitâb) på grund av att den inleds med den. Det är det första kapitlet som nedtecknas av Koranens skrivare och det första man läser av den mäktiga Skriften. Men det är inte det första som uppenbarades av Koranen.…

Details

Jag har delat bönen mellan Mig och min tjänare…

Abu Hurayra sade: Jag har hört profeten – må Guds frid och välsignelser vara över honom – säga: Gud – mäktig och sublim – har sagt: Jag [Gud] har delat bönen mellan Mig och Min tjänare i två delar. Då Min tjänare [reciterar Koranens första kapitel, al-Fâtihah, och] säger: ”Lov och pris tillkommer Gud, världarnas…

Details

Liknelsen för den fastande är en man som bär på en säck mysk

Låt oss återvända till kommentaren på Hâriths profettradition (hadîth) där profeten talar om det som kommer att rädda en från fienden [satan]: …Och [Allâh] påbjuder er fastan. Ja liknelsen för detta är en man som bär en säck med mysk i en folksamling där alla förundras över doften – för andedräkten hos någon som fastar…

Details