Förklaring av trosbekännelserna

Fråga: Hur kan man förklara trosbekännelserna? Svar: Trosbekännelserna är nycklarna till islam och det går inte att träda in i islam utan dem. När profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – sände Mu’ath bin Jabal till Jemen beordrade han honom därför att först kalla dem [jemeniterna] till att vittna om att det…

Details

Anledning till att vi dyrkar Allāh

Fråga: Varför dyrkar vi Allāh? Svar: I vissa ahādīth rapporteras att när räkenskapens stund inträffar i Nästa Liv, då kommer Allāh att föra fram tjänaren och fråga: ”Varför dyrkade du Mig?” Tjänaren kommer att svara: ”Jag hörde talas om skapelsen av Paradiset och den bestående njutning som det innehåller, så jag höll mig vaken under…

Details

Första skyldigheten som åligger människan

Fråga: Vilken är den första plikten som åligger skapelsen? Svar: Den första plikten som åligger skapelsen är det första som de har kallats till. Detta har klargjorts av profeten – över honom vare Allāhs frid och välsignelser – i hans ord till Mu’ādh ibn Jabal när han sände honom till Jemen: ”Sannerligen når du ett…

Details

Syftet med skapelsen av människosläktet

Fråga: Vilket är syftet med skapelsen av människan? Svar: I Allāhs den Nåderikes den Barmhärtiges namn. All lovprisan tillhör Allāh, Herren över allt som existerar. Och jag ber Allāh sända frid och välsignelser över profeten Muhammad, de troende i hans familj och alla hans följeslagare. Innan jag svarar på denna fråga skulle jag vilja visa…

Details

Förberedelser inför bönen

I denna genomgång lär du dig hur man gör sig redo inför bönen genom att bli ”rituellt ren”. Efter en förklaring av den teoretiska definitionen av renhet följer ett praktiskt exempel. När du har sett denna film vet du:  – vad rituell renhet är,  – vad som bryter renheten och  – hur man blir ren…

Lär dig be

Denna genomgång inleds med en teoretisk del som följs av ett praktiskt exempel över hur bönen utförs. När du sett denna film vet du:  – vilka bönens pelare är,  – vad som gör bönen ogiltig  – hur man ber i praktiken. Källa: Arkān ul-Islām, Shaykh al-Jibrīn.

Så blir du muslim

Islam står över nationalitet, kön och hudfärg. Vi gör inte skillnad på en muslim från Indonesien eller en muslim från New York, fattig eller rik, svart eller vit. Vad som förenar oss är vårt förhållande till Skaparen av detta Universum.

Muslim blir du genom att säga trosbekännelsen:

”Jag vittnar om att det inte finns någon gudom värdig att dyrka utom Gud
och att Muhammad är Guds sände­bud.”

Vilket på arabiska blir:

ashadu an lā ilāha illa-llāh, wa ashadu anna muhammadan rasūlu-llāh.”

(Oroa dig inte om uttalet inte blir perfekt.)

Vill du bli muslim behöver du inte registrera dig någonstans, byta namn, döpa dig eller gå till moskén.