Skip to main content
All Posts By

Redaktion Islam.se

Okategoriserade

Hinduismens gudar

Enligt hin­duis­men vis­ar sig Brah­mans attrib­ut som oli­ka gudar. Ska­pan­det blir en ska­pargud, Brahman. Bevaran­det blir en gud som bevarar, Vishnu. Förstörelsen blir en gud som...
Redaktion Islam.se
31 december, 2011
Okategoriserade

Karma

Män­niskan är till sin natur begrän­sad. Hon föds och hon dör. Det­ta är egen­skaper som inte kan till­skri­vas Gud då de skulle lik­stäl­la Hon­om med...
Redaktion Islam.se
31 december, 2011
Okategoriserade

Existensialism

Som­li­ga har menat att män­niskan har tillkom­mit av en slump utan en Ska­pare. Ledande exis­ten­tial­is­ter som Jean-Paul Sartre (1905–1980) och Albert Camus (1913–1960) lärde det...
Redaktion Islam.se
31 december, 2011
Okategoriserade

Kazakstans matkultur

Det tra­di­tionel­la kaza­kiska köket består till stor del av fårkött och hästkött samt oli­ka mjölkpro­duk­ter. I hun­dratals år var kaza­k­er her­dar som val­lade får, bak­triska...
Redaktion Islam.se
25 december, 2011
Uncategorized

Skapad av sädesvätska

Frå­ga: Kora­nen näm­n­er att män­niskan ska­p­ats från jord­stoff men den näm­n­er ock­så att hon ska­p­ats av sädesvät­s­ka. Är inte det­ta motsägelsefullt? Svar: Gud säger: Inser de...
Redaktion Islam.se
7 november, 2011
utvalda

Fakta om islam

Den­na text innehåller kor­ta fak­ta om islams ställningstaganden: Vad är islam? En Gud – en mänsklighet Islam ser hela män­sk­ligheten som en del av en familj...
Redaktion Islam.se
10 september, 2011
Okategoriserade

Guds profeter

ar-Rusul är plur­al för rasûl (sän­de­bud) som bety­der mur­sal, den som sänts iväg för att förkun­na något. Vad som avs­es (enligt den lagen­li­ga mening) är...
Redaktion Islam.se
12 maj, 2011