Skip to main content
All Posts By

Abdurrahman Murad, B. Sc.

Religion

Shia

Något som kan te sig förbryllande idag är splittringen och konflikterna mellan de som säger sig vara sunni muslim och shia muslim när båda grupper…
Religion

Sufism

Virvlande danser i form av en "fysisk meditation" är vanligt förekommande inom sufismen. Även om de som utvöar sufism bara utgör en liten minoritet återfinns…