Skip to main content
All Posts By

Abdurrahman Murad, B. Sc.

Religion

Shia

Något som kan te sig förbryllande idag är splittringen och konflikterna mellan sunni och shia när båda grupper påstår sig presentera sann islam. För att…
Religion

Sufism

Virvlande danser i form av en "fysisk meditation" är vanligt förekommande inom sufismen. Även om de bara utgör en liten minoritet återfinns sufier i många…