Hur religionen avvisats

…8617;] Gellner, Ernest (1992) Postmodernism, Reason and Religion, Routledge, London & New York, s. 5, 18. [↩] Leuba, James H. (1950) The Reformation of the Churches, Boston, s. 3. [↩] Dirks, Jerald F. (2001) Korset & The Crescent, Amana publikationer, USA, s. 48. [↩] Bucaille, Maurice, Bibeln Koranen och vetenskap, Översatt av Alastair D. Pannell, Kazi Publications, Lahore, s. 44. [↩] Ibid: s. 108. [↩]…

Details

Arvssynden

…all dö. Sonen skall inte bära straffet för faderns synd och fadern skall inte bära straffet för sonens synd. Den rättfärdige skall skörda frukten av sin egen rättfärdighet, den gudlöse frukten av sin egen gudlöshet.” Lägg märke till att om teorin om arvssynden inte håller, då håller i princip inte heller kristendomen, som är så hårt knuten till Jesu död på korset och vikten av detta offer. [↩]…

Details